Plywanie grupowe

Flotilla sailing

 

PLYWANIE GRUPOWE - FLOTILLA

Jeśli masz male doświadczenie w kierowaniu
jachtem możesz dołączyć do flotylli.

Co najmniej jeszcze jedna inna osoba powinna posiadać
kwalifikacje zeglarskie.
Obecnie tylko władze portowe w Chorwacji i na
Majorce wymagają od kapitana jachtu flotylli
uznawanego na całym świecie certyfikatu
kompetencji, np. RYA International
Certificate of Competence (ICC) lub RYA Day
Skipper Practical.
RYA ICC będzie w niedalekiej przyszłości
wymagane przez greckie i tureckie władze
portowe, ale jeśli masz doświadczenie
kapitana, można je łatwo uzyskać w ciągu
jednego dnia w szkołach żeglarskich.

Mniej doświadczeni sternicy docenią pomoc i
rady kapitana flotylli. Zapewni codzienne
prognozy pogody i poprowadzi Cię przez obszar
rejsu, upewniając się, że odwiedzasz
najlepsze miejsca. Zaoszczędzi ci miejsca do
cumowania i będzie tam, aby zabrać liny, gdy
zacumujesz przy nabrzeżu pod koniec
przyjemnego popołudniowego rejsu.
I oczywiście wszystkim podoba się społeczna
strona flotylli. Każdego wieczoru jachty
flotylli cumują razem, więc dorośli i dzieci
mają mnóstwo okazji na spotkanie z nowymi
przyjaciółmi.
Flotylla grecka i flotylla turecka pasują do
mniej doświadczonych kapitanów, ponieważ
wiatry są słabsze, a rejsy są lepiej
chronione.
Bardziej pewnym siebie kapitanom spodoba się
flotylla ateńska lub flotylle w Chorwacji -
flotylla Trogir lub flotylla Dubrownik.
Doświadczeni kapitanowie będą rozkoszować się
świeżym żeglarskim wiatrem flotylli Sporady i
flotylli Cote D'Azur.
Jeśli nie masz doświadczenia w skipperingu
lub chcesz podszkolić swoje umiejętności,
zarezerwuj 3-dniowego lub 6-dniowego
instruktora na flotylli jońskiej lub
ateńskiej w Grecji.

if you have some previous skippering experience you can join a flotilla and skipper your own yacht. Your experience will be either from a previous flotilla holiday or from yacht sailing in the UK. At least one other person should be competent crew standard.
At present only the port authorities in Croatia and Mallorca require an internationally recognised certificate of competence for the skipper of a flotilla yacht, eg RYA International Certificate of Competence (ICC) or RYA Day Skipper Practical.
The RYA ICC will in the near future be required by Greek and Turkish port authorities but if you have skipper experience it is easily obtained in a day from RYA sailing schools in the UK such as Hamilton Sailing or Brixham Sea School  

Less experienced skippers will appreciate the help and advice from the flotilla skipper. He will provide daily weather forecasts and guide you through the cruising area, making sure you visit the best places. He will save you a berth and be there to take your lines when you moor at the quayside at the end of an enjoyable afternoon's sail. 
And of course everyone enjoys the social side of the flotilla. Every evening the flotilla yachts are moored up together so there's plenty of opportunity for adults and children to meet up with new friends.
The Ionian flotilla and Fethiye flotilla suit less experienced skippers as the winds are lighter and the cruising are more protected.
More confident skippers will enjoy the Athens flotilla, or the flotillas in Croatia - Trogir flotilla or Dubrovnik flotilla.
Experienced skippers will relish the fresh sailing winds on the Sporades flotilla and Cote D'Azur flotilla.
If you have not got skippering experience or you want to brush up your skills, book a 3-day or 6-day instructor on the Ionian or Athens flotillas in Greece.
More experienced skippers will benefit from the local knowledge of the flotilla skipper. He will provide daily weather forecasts and guide you through the cruising area, making sure you visit the best places. And as he will save you a berth, you don't have to reach harbour early but can stay out longer enjoying the afternoon winds. 
And of course everyone enjoys the social side of the flotilla. Every evening the flotilla yachts are moored up together so there's plenty of opportunity for adults and children to meet up with new friends.
All our flotillas are family-friendly and children are very welcome. During the school holidays there are always children on all the flotillas.    
Younger children will appreciate the shorter passages and sheltered weather on the  Ionian flotilla and Fethiye flotilla.
Older children may enjoy the cultural experience of sailing on the Athens flotilla or the flotillas in Croatia - Trogir flotilla or Dubrovnik flotilla.
Children with plenty of sailing experience will relish the fresh sailing winds on the Sporades flotilla, Cote d'Azur flotilla.
Take a look at our handy hints on travelling with small children

© 2017 Dreamcharter   

    alexcontract@gmail.com             

yachting@sun-contract.co.uk      

+48 796 829 675