Bałtyk
Bezplywowy Bałtyk to rozległy i przyjemny obszar do rejsów z setkami wysp

i kotwicowisk, które można
odkrywać w głównie słodkiej wodzie, a także w wielu krajach i kulturach. Sezon żeglarski jest krótki, 3 
miesiące, może 4, w zależności od tego jak silny jesteś, od końca maja (kiedy woda jest jeszcze bardzo zimna) do początku września. Naprawdę długie dni w czerwcu i lipcu to ogromna zaleta, kiedy okresy dobrej, suchej pogody i wspaniałej widoczności są przerywane przez pozostałości depresji atlantyckiej. Na szczęście przed przybyciem zrzuciły one dużo wilgoci.

NW Baltic. Jedną z głównych atrakcji północno-zachodniego Bałtyku (Dania, Szwecja, Zatoka Botnicka iwybrzeża Finlandii) jest pilotaż wśród rozległych archipelagów, słabo zaludnionych i rzadko zatłoczonych.
Prawie zawsze na tych obszarach woda jest spokojna niezależnie od wiatru,

i istnieje wiele bezpiecznych,atrakcyjnych i wolnych kotwicowisk. Rejs prowadzi również w głąb Sztokholmu, pośród wielu jezior, które połączone razem tworzą kanał Gota. Mariny? Dużo, dość drogo. Koszt utrzymania jest nieco wyższy niż w
Wielkiej Brytanii (szczególnie w przypadku alkoholu), ale postój podczas rejsu, przy tak wielu bezpłatnych miejscach do cumowania, może być znacznie tańszy.

SE Baltic. Południowo-wschodnie linie brzegowe są zupełnie inne; Nisko położone, ciche, tanie, z pięknymi, choć starymi miastami do podziwiania i rozległymi lagunami do zwiedzania we wschodnich Niemczech. W innych częściach rejsu płyniesz od przystani do przystani, a będziesz poznawać ciekawe kraje.

Istnieją bardzo dobre warunki dla jachtów, ale zimowanie powinno przewidywać temperatury znacznie poniżej zera - i bardzo długie noce. 

W sezonie żeglarskim:

Należy wziąć pod uwagę ogrzewanie, podobnie jak kombinezony piankowe do inspekcji czesci podwodnych na początku sezonu.
W wodach względnie pozbawionych wody odprowadzanie ścieków jest regulowane. Zbiorniki do przetrzymywania, choć nie są wymagane, będą potrzebne z armaturą do wypompowywania.
Cumowanie, z niewielkimi różnicami w poziomie wody, jest zwykle latwe albo przy użyciu cum albo przy użyciu boi.

Baltic Entries. Najczęściej używanym wejściem do Bałtyku jest kanał Nord-Ostsee, dość nudny kanał dla dużych statkow o długości około 60 mil morskich, łączący ujście Łaby z Kilonią, popularnym centrum czarteru jachtów.
Alternatywne wejścia prowadzą do Skaggerak, przechodząc na północ od Danii lub uderzają dalej na południe, aby spędzić kilka dni wędrując po jeziorach i drogach wodnych północnej Jutlandii (północna Dania).

The Baltic
The Tideless Baltic  is an extensive and enjoyable cruising area with many hundreds of islands and anchorages to explore in largely fresh water, and a wide variety of countries and cultures. The sailing season is short, 3 months, maybe 4, depending how robust you are, from the end of May (when the  water is very cold) to the beginning of September. Really long days in June and July are a tremendous bonus, when periods of fine dry weather and brilliant visibility are interrupted by occasional remnants of Atlantic depressions. Luckily these have dumped much of their moisture before arriving.

NW Baltic. One of the major attractions of the NW Baltic (Denmark, Sweden, the Gulf of Bothnia and the Finnish coasts) is pilotage among the vast archipelagos, lightly populated, and rarely crowded. However, in these the water is flat, whatever the wind, and there are large numbers of safe, attractive and free anchorages. Cruising also extends inland of Stockholm among the many lakes which, linked up, comprise the Gota canal. Marinas? Plenty, fairly expensive. The cost of living is a little higher than UK (especially for alcohol), but berthing while cruising, with so many free anchorages, can be very much cheaper.

SE Baltic. The south eastern shorelines are completely different; low lying, quiet, cheap, with some lovely, if crumbly, old towns to enjoy and extensive lagoons to explore in (what was) eastern Germany. Cruising in other parts is from marina to marina, and you'll be sampling interesting countries recovering from the old communist yoke.

Preparing

There are very good facilities for yachts, but laying up for winter should anticipate temperatures well below freezing - and very long nights. In the sailing season:

Heating should be considered, as should wet suits for early season underwater inspections.
In relatively tideless waters, sewage disposal is regulated. Holding tanks, although not required, will be needed, with pump out  fittings.
Mooring, with only small variations in water level, is usually end-on, either with your own ground tackle, or picking up a buoy, and often with the shore end attached to rocks. Ingenious bits of equipment make end-on mooring easier.
Mosquitos are a bore.
Getting there.

Baltic Entries. The most commonly used entrance to the Baltic is the Nord-Ostsee canal, a rather boring big ship canal about 60nm long, joining the Elbe estuary to Kiel, a popular yacht charter centre. Alternative entries are into the Skaggerak, passing north of Denmark, or hit further south to spend a few days wandering through the lakes and waterways of north Jutland (north Denmark).
From UK. From UK there are broadly three options. The soft option is to travel from Dover to France, deciding either to coast hop northwards, or take a mast up inland route through the Netherlands. This can be a cruise objective in its own right, occupying two to four weeks. The stiffer option is to cross from East Anglia to the Netherlands,  a 24 hour or so passage, with some busy traffic lanes to cross. Crossings from further north are voyages for the adventurous, probably aiming to enter the Skaggerak after 3 or 4 days at sea from North England or Scotland.

Baltic Sea

© 2017 Dreamcharter   

    alexcontract@gmail.com             

yachting@sun-contract.co.uk      

+48 796 829 675