Find your yacht now!     

Znajdz swoj jacht teraz!

     Use the booking engine!     

Użyj wyszukiwarki!

Przy tak wielu niesamowitych miejscach zeglugi w naszej ofercie, pozwól nam zainspirować Twoje następne wakacje pod żaglami. „Właściwe miejsce na żeglarstwo” dotyczy tego, co rodzina, para lub grupa chcą robić,zobaczyć i przeżyć.


Wszystkie nasze akweny są wspaniałe i idealne na wakacje pod żaglami, ale jako doświadczenia bardzo się od  siebie różnią. Na przykład włoska kultura i jedzenie bardzo różnią się od kuchni kultury tureckiej. Które wolisz?


Najlepszym miejscem do rozpoczęcia oceny miejsc żeglarskich jest zadanie wszystkim zainteresowanym kilku ogólnych pytań dotyczących tego, dokąd chcą się udać (tak jak w przypadku innych wakacji). To świetny sposób, aby szybko zawęzić wybór. Po rocznej przerwie w zajmowaniu czołowej pozycji, wyspy dalmatyńskie w
Chorwacji ponownie stały się najpopularniejszym celem żeglarstwa na Morzu Śródziemnym dla czarterów bez załogi. Turcja to doświadczenie kulturowe i historyczne.
Podczas gdy Wyspy Sarońskie w Grecji straciły miejsce, to Wyspy Jońskie poczyniły największą poprawę, napędzane dużym zainteresowaniem żeglarstwem z Korfu.


W ostatnich latach wyspy Dalmacji rosły w siłę.
Ma wszystkie elementy wspaniałego celu żeglarskiego - gorące i suche lata, krótkie przeskoki z wyspy na wyspę, wspaniałe życie nocne, łatwe żeglarskie bryzy i piękne wody.


Rejs z Aten to fantastyczny przykład żeglugi na greckie wyspy.
Odwiedź małe wyspy z tawernami na nabrzeżu, pływaj w pięknych, czystych wodach i odkrywaj starożytne greckie świątynie i amfiteatry. Ciesz się pięknymi żeglarskimi bryzami i wygrzewaj się w długie upalne dni.
Joński to wspaniały, idylliczny i łagodny rejon żeglarski, który od dziesięcioleci jest drugim domem dla żeglarzy.

 

Rozciągający się od Korfu po Zakynthos, Joński charakteryzuje się lekkimi wiatrami, krótkimi żeglarskimi przelotami,tawernami na nabrzeżu i swobodnym usposobieniem. Przeglądaj plaże i zatoki niedostępne dla dróg, karm żółwie karetta, odwiedzaj termalne kąpiele błotne, podziwiaj widok z lotu ptaka podczas paralotniarstwa z 1600 m lub nurkuj nad starożytnymi zatopionymi wioskami.


Wspaniały obszar żeglarski z setkami wysp rozsianych wzdłuż chorwackiego wybrzeża. Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako miejsce o wybitnych walorach przyrodniczych, wyspy Kornatis są idealne, aby „uciec od wszystkiego”. Odwiedź dramatyczne, niezamieszkane wyspy i odizolowane miejsca do cumowania.


Marmaris oferuje to, co najlepsze z obu światów - odkryj tętniące życiem miasto turystyczne, a następnie wypłyń w spokojne zakątki Półwyspu Bozburun z jego naturalnym pięknem, małymi wioskami, pięknymi kotwicowiskami i tradycyjnymi tureckimi restauracjami.

With so many amazing destinations on offer, let us inspire your next sailing holiday The 'right sailing destination' is all about what you as a family, couple or group wish to do, see and experience. 
 

Our destinations are all wonderful and ideal for a sailing holiday, but as an experience they do vary markedly. For example, Italian culture and food is extremely different to Turkish food and culture. Which would you prefer? 
 

The best place to start when assessing sailing destinations is to ask everyone involved some general questions about where they wish to go (like you would for any other holiday). This is a great way to narrow down the choices quickly. After a yearlong break from the top position, the Dalmatian Islands in  Croatia have bounced back as the most popular sailing destination in the Mediterranean for British bareboat charters. Turkey is a cultural and historical experience.
While the Saronic Islands in Greece have dropped a spot, it is the Ionian Islands that have made the biggest improvement, buoyed by strong interest in sailing from Corfu. 

 

The Dalmatian Islands have gone from strength to strength in recent years. 
It has all the components of a great sailing destination - hot and dry summers, short hops from island to island, great nightlife, easy sailing breezes and beautiful waters. 

 

Sailing from Athens, this area is a fantastic example of Greek island sailing. 
Visit small islands with quayside taverns, swim in lovely clear waters, and explore ancient Greek temples and amphitheatres. Enjoy lovely sailing breezes and bask in long hot days. 
The Ionian is a gorgeous, idyllic and gentle sailing area that British sailors have made their second home for decades now.

 

Stretching from Corfu to Zakynthos, the Ionian is characterised by light winds, short sailing legs, quayside taverns and a relaxed disposition.  Explore beaches and bays inaccessible by road, feed loggerhead turtles, visit thermal mud baths, get a birds eye view while paragliding from 1600m or snorkel over ancient submerged villages. 
 

A stunning sailing area with hundreds of islands scattered down the Croatian coast. Unesco listed as a place of outstanding natural beauty, the Kornatis are perfect for 'getting away from it all'. Visit dramatic uninhabited islands and isolated moorings. 
 

Marmaris offers the best of both worlds - discover a lively bustling tourist town and then sail off into the tranquil reaches of the Bozburun Peninsula with its natural beauty, small villages, beautiful anchorages and traditional Turkish restaurants.  

With so many amazing destinations on offer, let us inspire your next sailing holiday The 'right sailing destination' is all about what you as a family, couple or group wish to do, see and experience. 

 

Our destinations are all wonderful and ideal for a sailing holiday, but as an experience they do vary markedly. For example, Italian culture and food is extremely different to Turkish food and culture. Which would you prefer? 

 

The best place to start when assessing sailing destinations is to ask everyone involved some general questions about where they wish to go (like you would for any other holiday). This is a great way to narrow down the choices quickly. After a yearlong break from the top position, the Dalmatian Islands in  Croatia have bounced back as the most popular sailing destination in the Mediterranean for British bareboat charters. Turkey is a cultural and historical experience.

Najlepsze miejsca do zeglowania

© 2017 Dreamcharter   

    alexcontract@gmail.com             

yachting@sun-contract.co.uk      

+48 796 829 675